Primaria Comunei Cruset
Acasa        Adrese utile        Despre noi        Galerie foto        Contact        Carte de oaspeti       

-- HOTARARI ALE CONSILIULUI LOCAL --
Anul 2023 :

Nr.018 - aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitii Modernizare si renovare pentru imobilul Sediu Primarie...
Nr.017 - aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitii Modernizare si renovare pentru imobilul Scoala Primara...
Nr.016 - aprobarea depunerii Proiectului Dotarea cu mobilier, materiale didactice si echipamente digitale a Scolii Gimnaziale Cruset ...
Nr.015 - aprobarea documentatiei de dezmembrarea a unui imobil...
Nr.014 - aprobarea documentatiei de dezmembrarea a unui imobil...
Nr.013 - aprobarea documentatiei de dezmembrarea a unui imobil...
Nr.012 - indexarea cu rata de inflatie a chiriilor...
Nr.011 - aprobare Programul anual de achizitii publice...
Nr.010 - aprobare buget local 2023...
Nr.009 - rectificarea Hotararii nr. 53/2022...
Nr.008 - acordarea unui mandat special ADI Valea Gilortului...
Nr.007 - acordarea unui mandat special in favoarea ADIS Gorj...
Nr.006 - aprobarea Regulamentului privind instituirea Taxei speciale de salubrizare...
Nr.005 - infiintarea si concesionarea Serviciului de gestionare a cainilor fara stapan...
Nr.004 - utilizarea excedentului bugetar al Serviciului Public de Alimentare cu Apa si Canalizare Cruset
Nr.003 - utilizarea excedentului bugetar...
Nr.002 - aprobare concesionarii imobilului in care si-a desfasurat activitatea Scoala Primara Slavuta...
Nr.001 - aprobarea participarii in cadrul PNRR - Dotarea unitatilor de invatamant

Anul 2022 :

Nr.064 - Sedinta Ordinara din data de 29.11.2022
Nr.063 - Sedinta Ordinara din data de 29.11.2022
Nr.063 - Sedinta Ordinara din data de 29.11.2022
Nr.061 - Sedinta Ordinara din data de 29.11.2022
Nr.060 - Sedinta Ordinara din data de 29.11.2022
Nr.059 - Sedinta Ordinara din data de 29.11.2022
Nr.058 - Sedinta Ordinara din data de 29.11.2022
Nr.057 - Sedinta Ordinara din data de 29.11.2022
Nr.056 - Sedinta Ordinara din data de 29.11.2022
Nr.055 - Sedinta Extraordinara din data de 22.11.2022
Nr.054 - Sedinta Extraordinara din data de 22.11.2022
Nr.053 - Sedinta Extraordinara din data de 22.11.2022
Nr.052 - Sedinta Extraordinara din data de 10.11.2022
Nr.051 - Sedinta Ordinara din data de 31.10.2022
Nr.050 - Sedinta Ordinara din data de 31.10.2022
Nr.049 - Sedinta Ordinara din data de 31.10.2022
Nr.048 - Sedinta Ordinara din data de 30.09.2022
Nr.047 - Sedinta Ordinara din data de 30.09.2022
Nr.046 - Sedinta Ordinara din data de 30.09.2022
Nr.045 - Sedinta Ordinara din data de 30.09.2022
Nr.044 - Sedinta Ordinara din data de 30.09.2022
Nr.043 - Sedinta Ordinara din data de 30.09.2022
Nr.042 - Sedinta Ordinara din data de 30.09.2022
Nr.041 - Sedinta Ordinara din data de 30.09.2022
Nr.040 - Sedinta Ordinara din data de 30.09.2022
Nr.039 - Sedinta Ordinara din data de 30.09.2022
Nr.038 - Sedinta Ordinara din data de 30.09.2022
Nr.037 - Sedinta Ordinara din data de 30.09.2022
Nr.036 - rectificare buget local cu privire la repartizarea unor sume prin transferuri pentru realizarea investitiei Infiintare retea gaze...
Nr.035 - implementarea obiectivului de investitii Sistem de monitorizare video a traficului...
Nr.034 - insusirea propunerii Comisiei de inventariere a domeniului public...
Nr.033 - participare la Programul privind cresterea eficientei energetice...
Nr.032 - rectificare Deviz General pentru investitia Extindere si Reabilitare Scoala...
Nr.031 - aprobare participare UAT Cruset in Programul privind cresterea eficientei energetice a infrastructurii...
Nr.030 - Strategia de Dezvoltare Locala a comunei Cruset pentru perioada 2021-2027..
Nr.029 - reactualizare Deviz General pentru investitia Extindere si Reabilitare Scoala...
Nr.028 - scaderea din evidenta fiscala a debitelor amenzi persoane fizice decedate...
Nr.027 - actualizare deviz general rest de executat Extindere si reabilitare Scoala Gimnaziala...
Nr.026 - aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico-economici ai investitiei Renovare modernizare si dotare dispensar comunal...
Nr.025 - participarea comunei Cruset in proiectul Modernizare si renovare pentru imobilul Scoala Primara...
Nr.024 - participarea comunei Cruset in proiectul Modernizare si renovare pentru imobilul Scoala Primara...
Nr.023 - privind aprobarea aderarii la ADIA Gorj a UAT comuna Logresti...
Nr.022 - aprobarea depunerii proiectului "Asigurarea de sisteme TIC" in cadrul PNRR...
Nr.021 - aprobarea participarii in cadrul PNRR...
Nr.020 - aprobarea aderarii la ADIA Gorj a UAT comuna Calnic ...
Nr.019 - revocarea d-lui Dragusin T Viorel din calitatea de reprezentant al...
Nr.018 - aprobarea organigramei si a statului de functii ...
Nr.017 - modificare pret pentru serviciile de furnizare apa neconforma de catre Serviciul public de alimentare cu apa...
Nr.016 - modificare tarif pentru colectarea, transportul si depozitarea deseurilor menajere...
Nr.015 - aprobare cerere de finantare "Infiintare retea distributie gaze...."
Nr.014 - revocarea HCL nr.5/31.01.2022...
Nr.013 - desemnarea reprezentantului UAT in ADIA Gorj...
Nr.012 - desemnarea consilierilor locali care sa faca parte din Comisia de evaluare a performantelor profesionale individuale ...
Nr.011 - sustinerea CJ Gorj in vederea obtinerii finantarii nerambursabile...
Nr.010 - aprobarea achizitionarii unei autospeciale de prima interventie pentru dotarea SVSU...
Nr.009 - reorganizarea Compartimentului de asistenta sociala ...
Nr.008 - aprobarea Planului de perfectionare a functionarilor publici...
Nr.007 - aprobare Regulament de utilizare, in cont propriu, al microbuzului de transport...
Nr.006 - aprobare buget local pe anul 2022
Nr.005-001 - Sedinta Ordinara din data de 31.01.2022

Anul 2021 :

Nr.053 - aprobare Plan de actiuni si de interes local...
Nr.052 - aprobarea rectificarii Bugetului local...
Nr.051 - participare Program reducerea emisilor de gaze cu efect de sera...
Nr.050 - participare Program reducerea emisilor de gaze...
Nr.049 - aprobare proiect Cresterea eficientei energetice...
Nr.048 - prelungire contract de locatiune...
Nr.047 - acordare burse de performantas...
Nr.046 - aprobare rectificare buget local...
Nr.045 - stabilirea impozitelor si taxelor locale precum si taxelor speciale pentru anul 2022
Nr.044 - aprobarea si indexarea impozitelor si taxelor locale...
Nr.043 - alocarea unei sume de bani pentru organizarea de activitati cultural-artistice...
Nr.042 - aprobarea Proiectului retelei unitatilor de invatamant...
Nr.041 - desemnarea unui reprezentant al consiliului local ca membru in comisia de interviu, la concursul...
Nr.040 - aprobarea agendei culturale...
Nr.039 - stabilirea perioadei de inventariere a bunurilor care alcatuiesc domeniul public si privat...
Nr.038 - rectificarea bugetului local...
Nr.037 - stabilirea unor puncte fixe de colectare a deseurilor de echipamente electrice...
Nr.036 - aprobarea modificarii organigramei si statului de functii...
Nr.033 - privind constituirea echipei mobile pentru interventia de urgenta in cazuri de violenta domestica...
Nr.032 - aprobarea Programului de deszapezire...
Nr.031 - aprobarea cheltuielilor necesare pentru a se organiza Ziua internationala a persoanelor varstnice...
Nr.030 - neasumarea responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor de etribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achizitia produselor aferente Programului...
Nr.029 - modificare HCL 18/2021...
Nr.028 - aprobarea devizului general aferent investitiei Modernizare drum comunal DC40...
Nr.027 - privind desemnarea a doi reprezentanti ai CL Cruset in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale Cruset...
Nr.026 - aprobarea modificarii pretului pentru serviciile de furnizare apa nepotabila de catre...
Nr.025 - aprobarea modelului acordului tiparit ce se va incheia intre...
Nr.024 - completare salariu de baza...
Nr.023 - prelungire scrisoare de garantie de la FNGCIMM SA IFN nr.7/2018...
Nr.022 - aprobare rectificare buget local...
Nr.021 - achizitionare servicii juridice...
Nr.020 - prelungire contract de concesiune incheiat cu Cabinetul Medicului de Familie...
Nr.019 - aprobare Plan de aparare impotriva inundatiilor, gheturilor si poluarii accidentale
Nr.018 - ahizitia unui microbuz pentru transport persoane la nivelul comunei
Nr.017 - aprobare rectificare buget local
Nr.016 - atestarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public
Nr.015 - aprobarea Program de achizitii publice pe anul 2021
Nr.014 - modificare HCL nr. 47/2020...
Nr.013 - numire reprezentant UAT in SC Salubris Gilort...
Nr.012 - aprobarea aderarii la ADIA a comunei Stanesti
Nr.011 - aprobarea aderarii la ADIA Gorj a comunei Ionesti
Nr.010 - aprobarea rectificarii BL...
Nr.009 - aprobarea organigramei si statului de functii...
Nr.008 - aprobarea bugetului local al comunei Cruset pe anul 2021
Nr.007 - aprobarea regulamentului pentru organizare si functionare SVSU...
Nr.006 - aprobarea Programului de infrumusetare...
Nr.005 - aprobarea modificarii Regulamentului de Organizare si Functionare ...
Nr.004 - reprezentarea CL Cruset - ADIS ...
Nr.003 - aprobarea tarifelor ajustate cu economia pentru colectarea, transportul si depozitarea deseurilor...
Nr.002 - aprobarea retelei unitatilor de invatamant...
Nr.001 - aprobarea proiect Dotari destinate procesului educational...

Anul 2020 :

Nr.050 - privind aprobarea inregistrarii Primariei comunei Cruset in S.N.E.P. ...
Nr.049 - privind aprobarea Planului de actiuni sau lucrari de interes local...
Nr.048 - privind aprobarea acordarii si cuantumul burselor pentru elevii ...
Nr.047 - privind stabilirea impozitelor si taxelor locale precum si taxelor speciale pentru anul 2021
Nr.046 - privind aprobarea programului de activitate si graficului de sediinte ...
Nr.045 - privind stabilirea perioadei de inventariere ...
Nr.044 - privind aprobarea si indexarea impozitelor si taxelor locale pe anul 2021
Nr.043 - privind prelungirea contractelor de locatiune pentru inchirierea apartamentelor...
Nr.042 - privind aprobare rectificare buget local
Nr.041 - privind aprobarea agendei culturale...
Nr.040 - privind Programul de deszapezire in perioada de iarna
Nr.039 - privind aprobarea retelei unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din comuna Cruset
Nr.038 - privind aprobare rectificare buget local
Nr.037 - privind desemnare reprezentanti in Consiliul de administratie al Scolii Gimnaziale Cruset
Nr.036 - privind organizarea de activitati culturale
Nr.035 - privind aprobare cheltuieli Ziua persoanelor varstnice...
Nr.034 - privind alegerea viceprimarului comunei Cruset
Nr.033 - privind aprobarea ROF al Consiliului Local...
Nr.032 - privind prelungirea contractului pentru inchirierea spatiului Farmacie umana...
Nr.031 - privind aprobare indicatori tehnico economici ...
Nr.030 - privind raport de expertiza tehnica pentru lucrarea Modernizare drum...
Nr.029 - privind organizarea comisiilor pe domenii de specialitate...
Nr.028 - privind alegerea presedintelui de sedinta...
Nr.027 - privind rectificare buget local...
Nr.026 - privind programul de activitate si graficul de sedinte in Trim IV...
Nr.025 - privind aderarea la ADIA Goraj a comunei...
Nr.024 - privind aprobare rectificare buget
Nr.023 - privind prelungirea scrisorii de garantie de la FNGCIMM SA IFN...
Nr.022 - contractarea unei finantari pentru investitia "Sprijinirea eficientei energetice si a gestionarii inteligente a energiei in infrastructura de iluminat public..."
Nr.021 - aprobarea actualizarii Devizului general in urma finalizarii procedurii de achizitie publica a investitiei Extindere si reabilitare Scoala Gimnaziala Cruset
Nr.020 - aprobarea programului de activitate si a graficului de sedinte al Consiliului Local Cruset pe trim.III, anul 2020
Nr.019 - aprobarea aderarii la ADIA Gorj a comunei Urdari
Nr.018 - privind participarea la procedura de licitatie a serviciului de salubrizare
Nr.017 - asigurarea spatiilor necesare pentru colectarea separata a deseurilor
Nr.016 - privind aprobarea Nomenclatorului stradal
Nr.015 - privind rectificarea bugetului local
Nr.014 - privind imputernicirea viceprimarului cu atributii de primar al comunei Cruset sa semneze contractul cu RCS&RDS...
Nr.013 - privind aprobarea programului de achizitii publice pe anul 2020
Nr.012 - privind aprobarea retelei unitatilor de invatamant...
Nr.011 - privind aprobarea structurii organizatorice a functilor publice locale...
Nr.010 - privind utilizarea excedentului bugetar al comunei Cruset din anul 2019 pentru anul 2020
Nr.009 - aprobarea Regulamentului de organizare si functionare
Nr.008 - predarea catre Ministerul Lucrarilor Publice a amplasamentului si asigurarea conditiilor in vederea executarii obiectivului de investitie ...
Nr.007 - aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli...
Nr.006 - aprobarea cuantumului si numarului de burse acordate elevilor...
Nr.005 - neasumarea responsabilitatii...
Nr.004 - aprobarea executarii unor lucrari pe domeniul public...
Nr.003 - aprobarea plan de actiuni sau lucrari de interes local...
Nr.002 - aprobarea regulament de repartizare si inchiriere a locuintelor din fondul locativ...
Nr.001 - aprobarea efectuarii unei expertize tehnice...


Anul 2019 :

Nr.035 - aprobare proiect retea scolara
Nr.034 - rectificare buget local
Nr.033 - aprobare program de deszapezire
Nr.032 - aprobare agenda culturala...
Nr.031 - modificare functii publice locale...
Nr.030 - aprobare program de activitati si grafic de sedinte trin IV...
Nr.029 - modificare taxa speciala de salubrizare...
Nr.028 - privind aprobare modificare alocatii bugetare
Nr.027 - desemnare reprezentanti CL in consiliul de administrare al scolii
Nr.026 - retragerea unilaterala din AI Valea Gilortului
Nr.025 - modificare numar asistenti personali...
Nr.024 - aprobarea servicii publice de salubrizare...
Nr.023 - aprobare ROF
Nr.022 - aprobare Program de infrumusetare...
Nr.021 - acordarea unui mandat special...
Nr.020 - aprobare deviz general si indicatori...
Nr.019 - inlocuire reprezentant CL pentru proiectul Extindere canalizare..
Nr.018 - program si grafic de sedintae trim.III
Nr.012 - aprobare organigrama si stat de functii...
Nr.011 - privind aprobarea structurii organizatorice a functilor publice locale...
Nr.010 - sustinere financiara AS UNIREA CRUSET
Nr.009 - aprobarea buget local de venituri si cheltuieli
Nr.008 - prrocedura de lucru contracte de arendare...
Nr.007 - program activitati...
Nr.006 - aprobarea numar asistenti personali..
Nr.005 - mentinere retea scolara...
Nr.004 - inchidere exercitiul bugertaer anul 2018
Nr.003 - plan de actiune de interes local...
Nr.002 - aprobarea regulament compartiment Asistenta sociala
Nr.001 - utilizare excedent bugetar anul 2018


NOTA:
Documentele sunt in format PDF si necesita instalarea aplicatiei gratuite Adobe Acrobat Reader pentru vizualizare si tiparire. Aplicatia se poate descarca gratuit de aici: