Primaria Comunei Cruset
Acasa        Adrese utile        Despre noi        Galerie foto        Contact        Carte de oaspeti       

-- Serviciul URBANISM --

Info. publice: P.U.Z.-uri Lista certificate de urbanism emise AC / AD emise


1. Acte necesare eliberarii CERTIFICATULUI DE URBANISM:
    -cerere tip emitere certificat de urbanism
    -opis documente necesare

In cazul construirii unui obiectiv cu alta destinatie decat locuinta (sediu, firma, depozite, etc.) mai sunt necesare urmatoarele documente:
    -Copie Certificat de inmatriculare la Registrul Comertului;
    -Copie Statutul firmei


2. Acte necesare prelungirii CERTIFICATULUI DE URBANISM:
    -cerere tip prelungire certificat de urbanism
    -Certificatul de urbanism in original;
    -Dovada platii taxei aferente;
    Prelungirea termenului de valabilitate al certificatului de urbanism se poate face numai de catre emitent, la cererea titularului, cu cel putin 15 zile inainte de expirarea acestuia.


3. Acte necesare eliberarii AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE pentru construirea de LOCUINTE SAU ALTA DESTINATIE DECAT LOCUINTA:
    -cerere tip pentru emiterea A.C. sau DESFIINTARE
    -opis documente necesare


4. Acte necesare prelungirii AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE pentru construirea de LOCUINTE SAU ALTA DESTINATIE DECAT LOCUINTA:
    -cerere tip pentru prelungirea AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE sau DESFIINTARE


5. Acte necesare eliberarii CERTIFICATULUI DE URBANISM pentru construirea de BRANSAMENTE (ELECTRICA, GAZE NATURALE):
    -cerere tip pentru emiterea CERTIFICATULUI DE URBANISM
    -opis documente necesare
    -Proiect de bransament (memoriu, plan de situatie, deviz)
    -Fisa solutie
    -Aviz tehnic de racordare


6. Receptie la terminarea lucrarilor:
    -PROCEDURA pentru efectuarea receptiei
    -Informatii completare declaratie privind valoarea reala a lucrarilor
    -declaratie privind valoarea reala a lucrarilor
    -solicitare de participare la receptie


7. Solicitare de eliberare a certificatului de atestare a edificarii constructiei (Anexa nr.1.52)
    -cerere tip


8. Solicitare certificat de nomenclatura stradala:
    -cerere tip insotita de declaratie


Legislatie in domeniul urbanismului:
        -Legea nr.7/1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare
        -Legea 350/2001 amenajarea teritoriului şi urbanismului
        -Ord. 33/2002 reglementarea eliberării certificatelor şi adeverinţelor

*NOTA:
Termenul de soluţionare este de cel mult 30 zile calendaristice de la data înregistrării documentaţiei complete. În situaţia depunerii unei documentaţii incomplete, acest lucru se notifică în scris solicitantului, în termen de 5 zile de la data înregistrării, cu menţionarea elementelor necesare în vederea completării acesteia iar termenul legal de 30 zile calendaristice se calculează de la data înregistrării completărilor aduse documentaţiei iniţiale.

NOTA:
Documentele sunt in format PDF si necesita instalarea aplicatiei gratuite Adobe Acrobat Reader pentru vizualizare si tiparire. Aplicatia se poate descarca gratuit de aici: