Primaria Comunei Cruset
Acasa        Adrese utile        Despre noi        Galerie foto        Contact        Carte de oaspeti       

-- HOTARARI ALE CONSILIULUI LOCAL --
Anul 2021 :

Nr.007 - aprobarea regulamentului pentru organizare si functionare SVSU...
Nr.006 - aprobarea Programului de infrumusetare...
Nr.005 - aprobarea modificarii Regulamentului de Organizare si Functionare ...
Nr.004 - reprezentarea CL Cruset - ADIS ...
Nr.003 - aprobarea tarifelor ajustate cu economia pentru colectarea, transportul si depozitarea deseurilor...
Nr.002 - aprobarea retelei unitatilor de invatamant...
Nr.001 - aprobarea proiect Dotari destinate procesului educational...

Anul 2020 :

Nr.050 - privind aprobarea inregistrarii Primariei comunei Cruset in S.N.E.P. ...
Nr.049 - privind aprobarea Planului de actiuni sau lucrari de interes local...
Nr.048 - privind aprobarea acordarii si cuantumul burselor pentru elevii ...
Nr.047 - privind stabilirea impozitelor si taxelor locale precum si taxelor speciale pentru anul 2021
Nr.046 - privind aprobarea programului de activitate si graficului de sediinte ...
Nr.045 - privind stabilirea perioadei de inventariere ...
Nr.044 - privind aprobarea si indexarea impozitelor si taxelor locale pe anul 2021
Nr.043 - privind prelungirea contractelor de locatiune pentru inchirierea apartamentelor...
Nr.042 - privind aprobare rectificare buget local
Nr.041 - privind aprobarea agendei culturale...
Nr.040 - privind Programul de deszapezire in perioada de iarna
Nr.039 - privind aprobarea retelei unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din comuna Cruset
Nr.038 - privind aprobare rectificare buget local
Nr.037 - privind desemnare reprezentanti in Consiliul de administratie al Scolii Gimnaziale Cruset
Nr.036 - privind organizarea de activitati culturale
Nr.035 - privind aprobare cheltuieli Ziua persoanelor varstnice...
Nr.034 - privind alegerea viceprimarului comunei Cruset
Nr.033 - privind aprobarea ROF al Consiliului Local...
Nr.032 - privind prelungirea contractului pentru inchirierea spatiului Farmacie umana...
Nr.031 - privind aprobare indicatori tehnico economici ...
Nr.030 - privind raport de expertiza tehnica pentru lucrarea Modernizare drum...
Nr.029 - privind organizarea comisiilor pe domenii de specialitate...
Nr.028 - privind alegerea presedintelui de sedinta...
Nr.027 - privind rectificare buget local...
Nr.026 - privind programul de activitate si graficul de sedinte in Trim IV...
Nr.025 - privind aderarea la ADIA Goraj a comunei...
Nr.024 - privind aprobare rectificare buget
Nr.023 - privind prelungirea scrisorii de garantie de la FNGCIMM SA IFN...
Nr.022 - contractarea unei finantari pentru investitia "Sprijinirea eficientei energetice si a gestionarii inteligente a energiei in infrastructura de iluminat public..."
Nr.021 - aprobarea actualizarii Devizului general in urma finalizarii procedurii de achizitie publica a investitiei Extindere si reabilitare Scoala Gimnaziala Cruset
Nr.020 - aprobarea programului de activitate si a graficului de sedinte al Consiliului Local Cruset pe trim.III, anul 2020
Nr.019 - aprobarea aderarii la ADIA Gorj a comunei Urdari
Nr.018 - privind participarea la procedura de licitatie a serviciului de salubrizare
Nr.017 - asigurarea spatiilor necesare pentru colectarea separata a deseurilor
Nr.016 - privind aprobarea Nomenclatorului stradal
Nr.015 - privind rectificarea bugetului local
Nr.014 - privind imputernicirea viceprimarului cu atributii de primar al comunei Cruset sa semneze contractul cu RCS&RDS...
Nr.013 - privind aprobarea programului de achizitii publice pe anul 2020
Nr.012 - privind aprobarea retelei unitatilor de invatamant...
Nr.011 - privind aprobarea structurii organizatorice a functilor publice locale...
Nr.010 - privind utilizarea excedentului bugetar al comunei Cruset din anul 2019 pentru anul 2020
Nr.009 - aprobarea Regulamentului de organizare si functionare
Nr.008 - predarea catre Ministerul Lucrarilor Publice a amplasamentului si asigurarea conditiilor in vederea executarii obiectivului de investitie ...
Nr.007 - aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli...
Nr.006 - aprobarea cuantumului si numarului de burse acordate elevilor...
Nr.005 - neasumarea responsabilitatii...
Nr.004 - aprobarea executarii unor lucrari pe domeniul public...
Nr.003 - aprobarea plan de actiuni sau lucrari de interes local...
Nr.002 - aprobarea regulament de repartizare si inchiriere a locuintelor din fondul locativ...
Nr.001 - aprobarea efectuarii unei expertize tehnice...


Anul 2019 :

Nr.035 - aprobare proiect retea scolara
Nr.034 - rectificare buget local
Nr.033 - aprobare program de deszapezire
Nr.032 - aprobare agenda culturala...
Nr.031 - modificare functii publice locale...
Nr.030 - aprobare program de activitati si grafic de sedinte trin IV...
Nr.029 - modificare taxa speciala de salubrizare...
Nr.028 - privind aprobare modificare alocatii bugetare
Nr.027 - desemnare reprezentanti CL in consiliul de administrare al scolii
Nr.026 - retragerea unilaterala din AI Valea Gilortului
Nr.025 - modificare numar asistenti personali...
Nr.024 - aprobarea servicii publice de salubrizare...
Nr.023 - aprobare ROF
Nr.022 - aprobare Program de infrumusetare...
Nr.021 - acordarea unui mandat special...
Nr.020 - aprobare deviz general si indicatori...
Nr.019 - inlocuire reprezentant CL pentru proiectul Extindere canalizare..
Nr.018 - program si grafic de sedintae trim.III
Nr.012 - aprobare organigrama si stat de functii...
Nr.011 - privind aprobarea structurii organizatorice a functilor publice locale...
Nr.010 - sustinere financiara AS UNIREA CRUSET
Nr.009 - aprobarea buget local de venituri si cheltuieli
Nr.008 - prrocedura de lucru contracte de arendare...
Nr.007 - program activitati...
Nr.006 - aprobarea numar asistenti personali..
Nr.005 - mentinere retea scolara...
Nr.004 - inchidere exercitiul bugertaer anul 2018
Nr.003 - plan de actiune de interes local...
Nr.002 - aprobarea regulament compartiment Asistenta sociala
Nr.001 - utilizare excedent bugetar anul 2018


NOTA:
Documentele sunt in format PDF si necesita instalarea aplicatiei gratuite Adobe Acrobat Reader pentru vizualizare si tiparire. Aplicatia se poate descarca gratuit de aici: